کامپیوتر(نرم افزار-هوش مصنوعی)

    

       
 

 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی ملا مطلبی
رشته تحصیلی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: استادیار
مدیر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر
مدیر پژوهش و فناوری 


آدرس ایمیل :motalebi.academic@gmail.com
روزهای حضور: روزهای دوشنبه ، سه شنبه ، و پنج شنبه
شماره تلفن تماس:  02834226112   داخلی 206
مکان مراجعه: داننشکده فنی مهندسی - طبقه سوم - اداره پژوهش
تماس مدیر گروه با دانشجویان

 

 

 

چارت کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار (سال 93 و ماقبل)

چارت کارشناسی ارشد کامپیوتر - هوش مصنوعی(سال 93 و ماقبل)

چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (کارشناسی ارشد 94 )

چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد 94)


پیامهای مدیر گروه به دانشجویان:

پیام 1 -  تاریخ درج: 1393/8/18
پیام 2 -  تاریخ درج: 1393/10/28
پیام 3 -  تاریخ درج: 1393/11/16